Mediasoup nedir? ve Mediasoup’un Ubuntu’ya Kurulumu

Mediasoup nedir?

1. Hazırlık

Kurulum ve dağıtım işleminin kaynak kodunu GitHub’dan indirmesi gerekiyor, bu nedenle önce git’i yüklemeniz gerekir, git’i yüklemek için aşağıdaki komutu kullanın

sudo apt-get install git -y

2. Mediasoup’u yükleyin

sudo npm install mediasoup

3. Mediasoup-istemcisini kurun

sudo npm install mediasoup-client

4. Mediasoup-demo’yu kurun

Kaynak kodunu GitHub’dan klonlamak için aşağıdaki komutu kullanın

git clone https://github.com/versatica/mediasoup-demo.git

4.2 Kurulum Yapılandırma Sunucusu

Sunucu dizinine girin

cd mediasoup-demo/server

Sunucuyu Kurun

npm install

config.example.js dosyasını config.js olarak yeniden adlandırın ve ayarları özelleştirin

cp config.example.js config.js

4.3 Tarayıcı Uygulamasının Kurulması

Tarayıcı uygulama dizinine gidin

cd mediasoup-demo/app

Tarayıcı uygulamasını yükleyin

npm install

Global kurulum gulp-cli (sudo yetkisi ile kullanılması gerekebilir) :

npm install -g gulp-cli

5. Mediasoup Demo projesini çalıştırın

cd mediasoup-demo/server

node server.js

5.2. Başka bir terminalde Başlangıç ​​uygulamasını açın:

cd mediasoup-demo/app

gulp live

5.3. daha sonra, aşağıda gösterildiği gibi, göz atmak için tarayıcıyı kullanabilirsiniz, her iki tarayıcı da aynı toplantı odasına

https://example.com:3000/?roomId=2DFIEmtg0k , bunlardan bazıları:

  • https://example.com:3000/ Mediasoup Demo projesi için erişim adresi
  • 2DFIEmtg0k, konferans odası kimlik numarasıdır

4. URL parametreleri ile ayarlanabilir. İlgili URL parametreleri ve açıklamaları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

parametreAçıklama

roomId Toplantı odası kimliği, herhangi bir string

displayName Mevcut kullanıcı adı, keyfi string

sipEndpointBir SIP terminali, true-evet, false-hayır, varsayılan false

simulcastSimulcast’in etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceği, true-evet, false-hayır, varsayılan true

forceTcpTCP’nin zorlanıp zorlanmayacağı, true-evet, false-hayır, varsayılan false

spyCasus, true-evet, false-hayır, varsayılan false

forceH264Geçerli terminalin H264 kodlaması kullanmaya zorlanıp zorlanmayacağı, true-evet, false-hayır, varsayılan false

Örneğin: aşağıdaki ayarları yapmak için aşağıdaki adresi açın

  • Mevcut terminal tarafından girilen konferans odası kimliği: 123456
  • Mevcut terminal takma adı: cgs
  • Mevcut terminal Simulcast’i açar
  • Mevcut terminal, kodlama için H264 kullanıyor (varsayılan VPx kodlamadır)
    https://example.com:3000/?roomId=123456&displayName=cgs&simulcast=true&forceH264=true

6. Referanslar

7. Ek

Mediasoup yayın örneği
https://github.com/michaelfig/mediasoup-broadcast-example.git

Mediasoup’un basit bir örneği
https://github.com/footniko/mediasoup-sample.git

Bu yazı daha önce https://hakanguzel.com/mediasoup-nedir-ve-mediasoupun-ubuntuya-kurulumu/ sayfasında yayınlandı.

Bilgisayar Müh. Digidea Dijital Hizmetler Ltd. Şti. #NetCore #Angular #Vue #Codeigniter

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store